Til forsiden
 
   
 Norske Liv ble stiftet i 1844 under navnet "Den norske Livrenteforening" og var på det tidspunkt selskapet ble fusjonert med Vesta Liv (senere Nordea Liv) Norges eldste livsforsikringsselskap.

Selskapet fikk konsesjon på tegning av alle typer livsforsikring i 1902 og konsesjon på kollektiv pensjonsforsikring i 1961. 

Selskapet dekket etter dette alle former for livs- og pensjonsforsikring. 

Selskapet var opprinnelig et gjensidige selskap men ble omdannet til aksjeselskap i 1992. Ved omdanningen ble aksjene solgt til Christianina Forsikring som er en del av Nordea Gruppen. Aksjene ble senere solgt til Nordea Liv Holding og selskapet ble fusjonert med Nordea Liv.

Til Nordea Livs sider   
 
Enheter i Nordea
Nordea konsernet består av flere ulike enheter. Via linkene under kommer du direkte til deres internettsider.
 

 

 
Til toppenCopyright Nordea Liv og Pensjon.